25 בנובמבר 2020

מתכונים

מתכונים במהירות ובקלות

הסגר הוא נבזי. אבל כדאי שבעלי מסעדות ינצלו אותו כדי לחשוב איך להשתפר – הארץ