30 בינואר 2023

מתכון לי

מתכונים במהירות ובקלות

ההלכות המיוחדות לחג השבועות תשע"ט


הרב חננאל זייני, חדשות סרוגים06.06.19 15:01  ג' בסיון תשעט

ההלכות המיוחדות לחג השבועות תשע"ט

  (צילום: הדס פרוש/ פלאש90)

הלכות חג שבועות שחל להיות במוצאי שבת

א. קדושתה של השבת, גדולה מקדושתו של יום טוב. לכן אין להכין שום דבר משבת ליום טוב. אלא יש להמתין למוצאי השבת, כדי להכין ליום טוב. ולכל הפחות עשר דקות אחרי צאת הכוכבים (השנה: 20:15)

ב. בכלל ההכנה האסורה, אין להכין אוכל ליום טוב, ואין לשטוף כלים מסעודת השבת, ליום טוב.

ג. הדלקת נרות ליו"ט חייבת להיעשות רק לאחר צאת השבת, כיוון שאסור להבעיר אש חדשה ביו"ט, יש להדליק "נר נשמה" מערב יו"ט שידלק עד לאחר צאת השבת וממנו להעביר אש לנרות יו"ט (כפי שיפורט בהמשך).

ד. את הנר או הגפרור המשמש להעברת האש אסור לכבות כיוון שאסור לכבות ביו"ט, על כן יש להניחו במקום בטוח בו יכבה מאליו.

ה. במוצאי השבת מבדילים בתוך קידוש ליל יו"ט, מברכים בורא מאורי האש ומבדילים "בין קודש לקודש" כפי הנוסח המופיע במחזורים.

 עוד הלכות הקשורות לחג בקישור הבא

WhatsApp-Image-20160609 (1)

הלכות יום טוב שחל במוצאי שבת – הרב שמואל אליהו

מדיני יום טוב

ו. מותר לבשל, ללוש ולאפות ביום טוב, כיון שהתורה התירה להכין "אוכל נפש". ואין בזה שום חשש, גם בימינו שיש מקררים. ולא עוד אלא שטוב לבשל ביום טוב, כדי לאכול אוכל טרי ביום טוב.

ז. אף על פי כן, לא כל מלאכה מותרת לצורך אוכל, ומלאכות אלו אסורות, אם לא בהגבלות שאותן אמרו חז"ל: קצירה וקטיפה של פירות וירקות, בורר, דש, טוחן ומרקד. פירוט הגבלות אלו ארוך, ויש לעסוק בהן בנפרד.

ח. אסור לעשות שום מלאכה, לא לצורך יום טוב, ואפילו להגדיל כמויות באוכל, כדי שיישאר למחר אסור, אלא אם כן בישול בכמות גדולה, ישפר את טעמו של התבשיל.

ט. מותר להוציא מרשות לרשות ביום טוב, לצורך יום טוב [אף שלא לצורך אוכל]. אך אין להוציא דברים שאינם לצורך יום טוב.

י. מותר להבעיר אש ביום טוב, ע"י הדלקה מאש שהיתה דולקת מערב יום טוב. אך אין להדליק ביום טוב אש חדשה.

יא. הבערת אש מותרת, בין שתהיה לצורך תאורה, ובין שתהיה לצורך בישול.

יב. מותר להגביר אש ביום טוב, אך אסור להקטין את האש ביום טוב, שזה בכלל כיבוי, וכיבוי אסור ביום טוב.

יג. אדם שצריך להנמיך את האש לצורך בישול [ולא לצורך אחר], מותר לו להנמיך את האש, אך לא לכבותה.

יד. מי שאינו מעוניין שהאש תישאר דולקת במהלך כל החג, יכול להשתמש ב'חגז' [באופן שלא יהיה כיבוי מיידי]. מי שמכבה את האש ע"י הכנת קפה שגולש וכדומה, יכול לעשות זאת רק אם הוא מתכוון לשתות קפה.

טו. מותר לשנות זיזים של שעון-שבת ביום טוב, בתנאי שלא יגרור פעולה מיידית, אלא פעולה שתתבצע מאוחר יותר. אך בשבת, אין לעשות שום שינוי בשעון-שבת.

קרדיט – פורסם לראשונה