30 בספטמבר 2020

מתכונים

מתכונים במהירות ובקלות

בבתי הספר ביישובים האדומים לומדים מרחוק בלי ציוד או הכנה מראש – הארץ