6 בדצמבר 2022

מתכון לי

מתכונים במהירות ובקלות

איך לא 'להתרסק' מביזיונות ולקטוף ישועות?


אאא

איך לא 'התרסק' מביזיונות – ולקטוף ישועות?

מה הקשר בין כותרת המאמר לפרשה?

הפרשה מציינת את שמות בני ישמעאל: "משמע, דומה ומשא" והם רומזים:

איך ניתן להתרומם 'בזכות' הביזיונות – לפסגות חדשות.

נפגעת? אתה משתדל – להגן על עצמך, ולא חייב פגוע בחזרה, כי האמת:

מפגיעה ב'אגו' – לא מתים… זה לא קורונה…

הפרשה מלמדת איך קוטפים ישועות…

תשמע ותשתוק – וישתקו מקטרגך…

'משמע', 'דומה' ו'משא' – בני ישמעאל המוזכרים בפרשה, הם דרך הפעולה במצבים שאתה מרגיש ביזיון והשפלה, ומה מציעה הפרשה?

"משמע" – תשמע את הביזיון, ואל תנסה לברוח ממנו…

"דומה" – תידום ותשתוק! אל תנסה לענות או להצדיק את עצמך…

"משא" – תישא ותסבול את הביזיון בדממה.

עד שהמשיח יבוא, נחיה בגלות… ויש כמה סוגי גלויות…

צדיקים, חיפשו לקבל ביזיונות… אבל, אנחנו?

אז, איך שורדים 'ביזיונות' מבלי להתרסק, ועוד להרגיש שמחה בלב?

 

השתיקה שלך, היא – הישועה שלך!

רבי נחמן מרבה לדבר על התועלת העצומה, של מי שמצליח לשמוע ביזיונו ולשתוק, וכיצד השתיקה מטהרת אותו, ומתכפרים עוונותיו.

כזאת 'כפרה' מושכת עליך – אור ו'חיות' אלוקית,  וע"י כך אתה:

זוכה לקרבת אלוקים וישועות עצומות – ברוחניות ובגשמיות!

 

  "וידום אהרון" – עד היכן?

נדב ואביהוא בני אהרון הכהן היו קדושים וטהורים, ומתוך דבקות אלוקית וגודל קדושתם, הם הקטירו: "אש זרה אשר לא ציווה אותם".

באותו הרגע, יצאה אש – ושרפה אותם חיים!

ומה הייתה תגובתו של אהרון הכהן? "ויידום אהרון".

"ויידום" – נשאר דומם! כחפץ דומם, וזהו – דום לה'!

גדולת אהרן הכהן הייתה, שהוא:

עשה עצמו כחפץ דומם – בטל ומבוטל לחלוטין לה' יתברך!

התבטלות גמורה ומוחלטת!

באותו הרגע, אהרן הכהן עמד לפני ה' – בביטול מוחלט לכל רצונותיו!

הוא הרגיש כל כולו – 'אין',  בניו נשרפו, והוא – "וידום אהרן".

 

ה'אין' מלא  – עוצמה ואור אלוקי!

כשאתה מרגיש 'אין' – אתה לא נשאר מרוקן!

באותו הרגע, אתה מלא – במשהו יותר עוצמתי! מהו?

באותו רגע ממש! אתה מרגיש:

את נוכחות ה' יתברך ממלאת אותך – ב 100%!

כי – 'לית אתר פנוי מיניה' – ו'אין עוד מלבדו'!

דווקא באירוע זה, אהרן הכהן:

יכול היה להגיע לשיא דבקותו בה' יתברך!

 

הרגעים הקשים – מקפיצים אותך בדרגות!

דווקא הרגע, שאתה חושב שהוא הכי קשה בחייך:

דווקא הוא, מרומם אותך לדרגות הכי – עצומות ונשגבות!

איך יתכן, שהדרך להתרומם היא דווקא:

להיות מושפל – עד עפר?

 

הביזיון – שבירת כלים לצורך תיקונם!

קבלת בזיונות בשתיקה, הם: עיקר התשובה! אומר רבי נחמן:

עיקר התשובה – שישמע  האדם ביזיונו – וישתוק!

מדוע קבלת ביזיון הוא – עיקר התשובה?

לכל מידה ותכונה שיש לאדם יש – צד חיובי ושלילי.

יש לך בטחון עצמי? מרגיש 'שווה'? בטח אתה עושה עם זה דברים טובים, אבל, יתכן ש'תיפול' לצד השלילי ותרגיש קצת את ה'אגו' – גאווה.

כשאתה מרגיש את ה'אגו' – קשה לך להכיר בחסרונותיך.

מי שמושלם, הקב"ה – לוקח אותו! אתה עדיין חי בעולם הזה?

סימן שאתה עדיין צריך להשלים את עצמך, ויש לך עוד מה לתקן…

 

סליחה, האם יש לך גם כמה חסרונות?

האם אתה מכיר מישהו, שמוכן להודות שיש לו גם חסרונות, או שיש לו איזה מידה – לא מתוקנת? נדיר מאוד! בשביל זה:

הקב"ה שולח לאדם – ביזיונות!

הביזיונות – מתקנים את האדם, בצורה – מושלמת!

למרות, שאף אחד לא – אוהב אותם…

הקב"ה שולח לךביזיונות, לא כדי – לשבור אותך, אלא כדי:

ש'תתעורר' – לתקן את עצמך!

הביזיון – מנמיך את האדם, וגורם לו לעשות חשבון נפש, והאדם:

מקבל מהקב"ה 'מסר' שניתן לקבל, רק ע"י – הביזיונות! וכך:

האדם עובד על מידותיו, ועושה שינויים בשלבים…

מתקדם, 'משתדרג' ומתרומם, למקום – טוב וגבוה יותר!

אם 'תסכים' להרפות, ולא תתנגד לביזיון:

תאפשר ל'אגו' קצת – להיפגע, תרגיש:

משהו חדש, שמעולם – לא הרגשת!

 

יש פסגות יותר גבוהות – מההימליה!

הרגשת פעם:

איך זה 'לנשום' ולהרגיש, את נוכחות ה' – חודרת לנשמה?

איך זה להיות מוקף בענני הכבוד? ולא בחג סוכות?

איך מרגישים – כשדבקים בשכינה?

נכון, אנו מבקשים בתפילה – לא הם ולא שכרם…

אבל, קיבלת אפשרות להתרומם לפסגות חדשות, ושכרך בצידך…

אין מקרה בעולם! הקב"ה עוד יביא לך ישועות – מובטח בוודאי!

 

'דום' בזמן הביזיון – וטהר ליבך!

בד"כ, כשאתה שומע ביזיונך, אתה נפגע וקצת מחוויר, ומרגיש:

איך הדם אט אט – 'אוזל' מפניך!

לא לחינם! השתיקה נחשבת לאדם, כאילו – דמו נשפך ממש!

השתיקה הופכת את ה'דם' שנראה – כ'אוזל' מפניך – ל'דום'!

והדבר נחשב, כאילו:

אתה עומד 'דום' – כדי להקשיב ולהכיל את הביזיון!

אומר רבי נחמן שברגע זה:

הדם שמצוי בחדר השמאלי של הלב, שהוא:

משכן לתאוות וליצר הרע – אוזל ומתמעט!

הביזיון נחשב, כאילו 'זבחת' את יצרך – ממש!

ברגע זה ממש, הקב"ה מפיל עבורך 'חללים', ז"א:

מטהר את הדמים העכורים מחלל ליבך השמאלי, כפי שכתוב:

"דום לה' – ויתחולל לו".

אתה מרגיש, שליבך מתרוקן והופך לחלל ריק, וזהו:

"ליבי חלל בקרבי"!  אך, ברגע זה ממש – קורה דבר נפלא!

הקב"ה מטהר ומנקה אותך:

ומחדיר לליבך אור אלוקי טהור וזך, שמאיר את נשמתך:

ואתה זוכה – שמתכפרים פשעיך!

 

'נקרע' לחתיכות – דמך ניגר? ואתה – ממשיך לשתוק?!

ישנם אנשים, שממש 'נקרעים' לחתיכות, מהבושה:

הביזיון והשפלה, עד שהיו מוכנים – להיקבר 'באדמה' מרוב הבושה.

הם כמעט מגיבים, אבל – מצליחים לידום!

אתה יודע מה תרוויח, אם תסכים להיות 'נוכח' בכזה 'מצב'?

הקריעה שאתה מרגיש מבפנים, 'קורעת' לך את – גזר דינך!

עוונותיך מתכפרים, וגזר דינך – מתהפך לטובה.

ואתה זוכה לשכר – בל ישוער! ואהרן הכהן – זכה!

 

אין מלאך ובריה – יכולים לשער

אהרן הכהן זכה שהקב"ה ידבר עימו:

'פנים אל פנים' – בצורה ישירה! ללא 'תיווך' של – משה רבינו!

והכל בזכות שעמד – בניסיון השתיקה!

שתיקה, שתיקה מוחלטת! ודווקא – ברגעים הכי קשים:

יוצרת חיבור – אמיתי, פנימי ועמוק, שנובע:

מדבקות וביטול מוחלט לה' יתברך – ולרצונו.

 

ההצלחה עוברת 'דרך'  – הביזיון…

מציאות החיים מוכיחה שהדרך להצלחה:

חייבת לעבור דרך… ביזיונות!

האדם כאילו 'מתאפס' על עצמו, ואז, מתחיל להתרומם – לפסגות חדשות!

יצר הרע – מתנגד לביזיון, ולא מוכן לקבלו, כי הוא יודע שאח"כ:

תרגיש כזאת – קרבת אלוקים…

וה'חלק אלוק ממעל' שבך – יואר, באור אלוקי – טהור וזך!

אין אחד שלא מרגיש – כששומע ביזיונו, איך:

המחשבה מתרוקנת… ונגמרות לו המילים…

וכשנגמרות המילים – דוממים,  ובדיוק אז:

הלב מתמלא ומאיר, ב'אור' אלוקי של אהבה ויראת ה'.     

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 

שתיקה היא – הצעקה הכי עוצמתית!

לשתיקה יש – עוצמה, מעבר – למילים ולתפילות!

אומר הרבי מקוצק: "הצעקה הכי גדולה לה' – זו השתיקה!"

אמרו חז"ל: "ה' תולה ארץ על בלימה":

על בלימה – על בלי – מה… "ונחנו מה"?

באותו הרגע, שאתה מוכן לשתוק להרפות, ולהפוך ל – מה? – לכלום!

לעמוד בביטול ובהכנעה – ולמחוק את רצונך – מול רצון ה'!

זוהי – 'נקודת המפנה' – לכפרת עוונותיך, והרגע שבו:

אתה זוכה – לרחמים וישועות!

וזוכה לשכר רב, שאין שום מלאך ובריאה – יכולים לשער.

 

ריבונו של עולם, אל תביאנו לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון…

ואם הבאתנו… כפר עוונותינו – והראנו ישועתך!

שפע ברכה והצלחה, אמן!

קרדיט – פורסם לראשונה